• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

 

 

Rezerwacje pobytów w Centrum można składać telefonicznie, mailem, listownie oraz osobiście.

Rezerwacji dokonuje się na osobę lub na firmę, która będzie płatnikiem.

Warunkiem przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji pobytu w Centrum jest wpłata zaliczki w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) całkowitej wartości pobytu, w terminie 5 dni.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
nr konta 68 1130 1105 0005 2102 6020 0001

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę wpływu zaliczki na rachunek bankowy CRR KRUS.

Płatność jest rozliczana rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą vat.

Rezerwacja nie zostanie dokonana w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie.

Całkowite rozliczenie za pobyt następuje nie później niż trzeciego dnia pobytu.

Rezygnacja z rezerwacji wymaga uprzedniego zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej – za pomocą poczty lub poczty elektronicznej. Rezygnacja zgłoszona telefonicznie wymaga pisemnego potwierdzenia.

W przypadku anulowania rezerwacji :

* co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem - pełny zwrot wpłaconej zaliczki,
*
pomiędzy 13 – 7 dniem przed planowanym przyjazdem - zwrot wpłaconej zaliczki ulega pomniejszeniu o 50% ,
*
poniżej 7 dni przed planowanym przyjazdem - 100% zaliczki zostaje zatrzymane przez Centrum.

 

Osoba dokonująca rezerwacji po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami RODO.