• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

Góra Cergowa
Dystans: 8,84 km; kolor szlaku: czerwony.

Trójgarbne zalesione pasmo wznosi się na południowy zachód od Iwonicza-Zdroju. Wzniesienie widoczne ze wzgórz otaczających uzdrowisko. Wielka Góra posiada trzy wierzchołki: wschodni (681 m), środkowy (683 m) oraz zachodni (716 m).
Na jej stokach znajduje się kilka niewielkich jaskiń szczelinowych (głównie na południowym stoku zachodniego ramienia – tzw. Borsucze Dziury), cudowne źródełko związane ze św. Janem z Dukli – „Złota Studzienka” oraz dwa rezerwaty: Rezerwat Cisy w Nowej Wsi i Rezerwat Tysiąclecia na Górze Cergowej.
Trasa wycieczki prowadzi czerwonym szlakiem przez Turkówkę, miejscowość Lubatową, Pański Dział. Od drogi nad przysiółkiem Doły trzeba zejść do doliny potoku. Po przejściu potoku szlak prowadzi w kierunku południowo-zachodnim, leśną drogą na grzbiet a następnie w kierunku zachodnim przez trzy szczyty. Widok z Cergowej sięga aż po Tatry.

Do Rymanowa Zdroju
Dystans: 6 km; kolor szlaku: zielony; czas przejścia: 2h 30 min.

Wiedzie przez urokliwe dolinki oraz wolne od zarośli łąki – „beskidzkie połoniny”. Szlak zaczynamy od Placu Dietla. Kierując się na południe, mijamy m.in. sanatorium „Stare łazienki” oraz centrum rozrywki „Krakowiak”. Następnie idziemy wzdłuż potoku Iwonka, za którym znajduje się sanatorium „Pod Jodłą”.

Do Lasu Grabińskiego i kościoła w Iwoniczu
Dystans: 9 km; Kolor szlaku: czerwony; czas przejścia: 1h 20 min – do pomnika, 2h 50 min – do kościoła w Iwoniczu.

Ścieżka oznakowana biało-czerwonym kolorem im. Armii Krajowej prowadzi z Iwonicza Zdroju do Lasu Grabińskiego w Iwoniczu, a dokładniej do mogiły pomordowanych partyzantów Amii Krajowej i Batalionów Chłopskich z okolicznych wiosek przez wojska hitlerowskie w lipcu 1944 roku i dalej do kościoła parafialnego p.w. Wszystkich świętych we wsi Iwonicz. Ścieżka zaczyna swój bieg w okolicach Placu Oczki w Iwoniczu- Zdroju przy budynku CIT. Wchodzimy schodami przed zakładem przyrodoleczniczym, Kierujemy się w okolice sanatorium Wisła. Stąd od strony północno wschodniej budynku, jak wskazuje drogowskaz zawieszony na siatce ogrodzeniowej przy parkingu wchodzimy drogą gruntową stokiem g. Winiarska (529 m n.p.m.). Po niespełna 300 metrach droga skręca w prawo na północ. Ścieżka jest oznakowana i po przejściu kolejnych pięciuset metrów dochodzimy do kierunkowskazu informującego nas o punkcie widokowym na g. Cyrenajka (460m n.p.m.)

Do kościółka w Klimkówce
Dystans: 4,5 km; kolor szlaku: żółty.

Prowadzi do kościółka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klimkówce. Kościółek poświęcono 3 maja 1869 r. Nazwa wsi pochodzi od słowa „klękanie”, bowiem – jak głosi legenda – woły wyorały w tym miejscu krzyż i uklękły przed nim. Obok kościółka stoi kamienna rzeźba św. Nepomucena i tryska źródełko uważane za cudowne. Trasa wiedzie przez las św. Iwona, drogę krzyżową nad kościołem parafialnym w Iwoniczu-Zdroju, ścieżki Hrabiny Załuskiej, Las Piekliska, dolinę potoku Flora i wzdłuż Świętokrzyskiego. Łączy się ze szlakiem do Rymanowa-Zdroju oznakowanym tymi samymi kolorami. Podążając za oznakowaniem, dotrzemy do Rymanowa-Zdroju.

Na Żabią Górę
Dystans: 2,6 km; kolor szlaku: zielony.

Szlak prowadzi przez Plac Dietla, Las Iwonicki zboczami g. Przedziwnej, później drogą gruntową między polami dociera na szczyt Żabiej Góry. Żabia Góra to pozbawiony zarośli szczyt z rozległą panoramą m.in. na Doły Jasielsko-Sanockie, las Wólecki, trójgarbną g. Cergową dominującą w krajobrazie oraz panoramę Beskidu Niskiego.

Do cerkwi w Bałciance
Dystans: 5 km; kolor: niebiesko-żółty.

Niebiesko-żółty szlak spacerowy prowadzi do cerkwi greko-katolickiej pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. Spacer zaczynamy w okolicach Placu Oczki przy CIT i kierujemy się w stronę kościoła parafialnego p.w. św Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w Iwoninczu Zdroju. Przed kościołem skręcamy w lewo podążając wzdłuż potoku iwonickiego. Idąc ścieżką mijamy figurę MB Uzdrowienia Chorych, wejście na drogę krzyżową a następnie przechodząc przez mostek na Potoku Ropnym skręcamy w prawo. Szlak tutaj jest opisany, wejście na ścieżkę wskazuje drogowskaz. Podchodzimy ścieżką pod górę, po chwili do ścieżki niebiesko-żółtej dołącza żółto biały prowadzący z kolei do Kościółka w Klimkówce. Na drzewach oznakowanie obu szlaków. Dochodzimy do ul. Ogrodowej. W tym miejscu szlaki się „rozstają”. Po wejściu na tę drogę skręcamy w prawo a następnie po kilkunastu metrach w lewo przy drogowskazie.
Przechodząc mijamy po prawej stronie górę Borowinowa 506 m.n.p.m., szlak biegnie po wschodnim zboczu góry, kiedyś prowadzone były na niej prace związane z wydobyciem ropy naftowej. Do dziś można spotkać ślady naftowej bytności. Dochodzimy do rozdroża, jest tu ławeczka gdzie można usiąść i delektować się niespotykaną atmosferą. Dalej idziemy w prawo i po kilku krokach zauważamy drogowskaz przy drodze kierujący nas w lewo do Cerkwi w Bałuciance. Należy zwrócić uwagę na oznakowania ponieważ ścieżka po kilkunastu metrach znów skręca w lewo.
Idąc ścieżką, przy dobrej pogodzie możemy podziwiać budynki sanatoryjne Iwonicz Zdroju, za sprawą wycinki drzewostanu a także florę lasu Iwonickiego. Ścieżka została tak zaprojektowana by podziwiać można było stanowiska masowo tu występującej Miesięcznicy Trwałej. Podchodzimy pod górę Glorietta 551 m.n.p.m. a następnie w prawo zboczem góry. Ścieżka nie przechodzi przez sam szczyt, jedynie go okrąża.
Wychodząc z lasu, widzimy wolne od zarośli pola, są to tzw. Ruskie Pola a wyżej niezalesiony wierzchołek g. Przymiarki. Po wyjściu z lasu ścieżka biegnie równolegle z zielonym szlakiem do Rymanowa Zdroju. Zielony szlak znany jest także pod hasłem: „Czy zobaczymy Tatry”. Przy sprzyjających warunkach można je rzeczywiście dostrzec z Przymiarek.
Kierujemy się na Przymiarki, po drodze mijamy tablicę informującą o historycznej przeszłości tego terenu a dalej przez las wychodzimy na wspomniane Przymiarki. Stąd rozpościera się panorama na okoliczne pagórki i dolinki, za sprawą pozbawionych drzew i krzewów tutejszych połonin Beskidu Niskiego.
Na Przymiarkach przy drogowskazie ścieżka skręca w prawo, na południe od zielonego szlaku. Schodzimy ścieżką przez łąkę do drogi łączącej Turkówke (przysiółek Lubatowej) z Bałucianką. Tutaj także znajduje si e drogowskaz. Skręcamy w lewo. Po kilkudziesięciu metrach droga przechodzi ze szutrówki w drogę asfaltową.
Mijamy pierwsze zabudowania Bałucianki i wychodzimy na prostą skąd widać już odrestaurowaną cerkiew cel naszego spaceru. Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy została niedawno oddana do użytku po gruntownym remoncie. Warto zajrzeć do środka. Klucz do niej znajduje się w budynku nieopodal znajdującego się tartaku. Wewnątrz cerkwi znajduje się dokumentacja fotograficzna z jej remontu.

Przez „Źródło Bełkotka” na górę Przedziwną
Dystans: 2,2 km.

Szlak prowadzi doliną potoku Bełkotka do jego źródeł, następnie na g. Przedziwną (inaczej Łysówka), w przełęczy poniżej łączy się z zielono-białym szlakiem . Bełkotka to pomnik przyrody z najwcześniej opisanym źródłem wody mineralnej. Z głębi źródła wydobywa się gaz ziemny. Od dźwięku, jaki towarzyszy wydostawaniu się gazu, pochodzi nazwa źródełka. Nad źródłem znajduje się obelisk z wierszem Wincentego Pola.