• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

Rymanów

Miasto leży przy trasie Krosno-Sanok, na południowym krańcu Beskidu Niskiego. Mimo ogromnych zniszczeń wojennych w miasteczku zachowało się kilka wartych obejrzenia zabytków: kościół parafialny z 1781 r. ze słynącym cudami obrazem Matki Bożej Bolesnej i nagrobkiem Sienieńskich z 1580 r., kamienice mieszczańskie przy wschodniej i północnej pierzei rynku z XIX w., ruiny synagogi z XVII w., kirkut z grobami rabina Friedmana i cadyków Menachema Mendla i Cwi Hirsza, dworek szlachecki z I połowy XIX w., kwatery Potockich i Skórskich na cmentarzu komunalnym.

Rymanów-Zdrój

Uzdrowisko zostało założone przez Stanisława i Annę z Działyńskich Potockich w 1876 roku. Rymanów-Zdrój jest, obok Rabki, największym w Polsce uzdrowiskiem dziecięcym. Wspaniały klimat, liczne i pięknie położone ścieżki spacerowe, ciekawa zabudowa, nadają uzdrowisku niepowtarzalny urok. W uzdrowisku warto zobaczyć: pijalnię wód mineralnych, (można skosztować Celestynki, Tytusa czy Klaudynki), wille z końca XIX wieku: „Lelewę”, „Pogoń”, „Marię”, kościół z 1910 roku, w którym znajdują się ciekawe witraże (obecnie rozbudowywany).

Bałucianka

Bałucianka jest małą wsią położoną na południowych stokach Kopy i Przymiarek. Obecnie wieś zamieszkuje 150 osób. W centrum znajduje się zabytkowa drewniana cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Bożej z XVIII wieku, rozbudowana w 1820 roku. Wewnątrz barokowy ikonostas, ołtarz główny z 1783 r. z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Szlak rowerowy do Bałuciaki prowadzi od Iwonicza Zdroju przez Turkówkę następnie polną drogą przez Moczarze do centrum miejscowości.

Klimkówka

Miejscowość leży 2 km na wschód od Iwonicza Zdroju. We wsi warto zobaczyć drewniany kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła z 1854 r. W dolinie Świętokrzyskiego Potoku – drewniany kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. z 1868 r. Kościółek oraz bijące obok niego źródełko stanowią cel wielu pielgrzymek. W północnej części wsi, przy drodze Krosno-Sanok znajduje się zabytkowy park podworski z pięknym starodrzewem. Szlak rowerowy do Klimkówki prowadzi od centrum Iwonicza Zdroju w stronę budynku Urzędu Gminy, za którym skręcamy w ulice Piwarskiego gdzie czeka na nas podjazd na Górę Borowinową a później łagodny zjazd do miejscowości.

Park Etnograficzny w Sanoku

Park należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie (malownicze położenie na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich dość wiernie odzwierciedla fizjografię Podkarpacia). Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce. Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne znakomicie dostosowane do fizjografii terenu.

Skansen Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

W 1854 roku w Bóbrce powstał pierwszy na świecie ręcznie kopany szyb naftowy założony przez Ignacego Łukasiewicza. Obecnie znajduje się tu Muzeum – Skansen Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza, w którym można zobaczyć m.in.XIX – wieczne szyby wiertnicze, kuźnię kopalnianą, a także urządzenia i narzędzia wiertnicze. Budowę Skansenu – Muzeum rozpoczęto w 1961 roku. Lokalizacja nastąpiła na terenie czynnej do dziś kopalni ropy naftowej Bóbrka – położnej w pięknym lesie. Jest ona największą i jedną z niewielu placówek muzealnych tego typu. Znajduje się tu wiele zabytków z tamtych lat: urządzenia, budowle, narzędzia oraz czynne do dziś otwory ropne. Tu bowiem nafta zmieniła oblicze świata. Kopalnia Bóbrka położona jest około 10 km od Iwonicz Zdroju.

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli znajduje się na wzgórzu Zaśpit (dawniej zwane Korodół) ok. 1,5 kilometra od miejscowości Trzciana, położonej przy drodze Dukla – Barwinek. Pustelnia założona została w 1769 roku, już po beatyfikacji bł. Jana. Obecna kaplica, wzniesiona z początkiem XX-go wieku jest już trzecią w historii tego miejsca. Obok świątyni znajduje się drewniany dom rekolekcyjny, tzw. dom pustelnika oraz taras ze sztuczną grotą, mieszczącą źródełko, z którego czerpią wodę pielgrzymi. Na ścieżkach wokół świątyni rozmieszczono kapliczki Drogi Krzyżowej. Aby dojechać do Pustelni z Iwonicza Zdroju jedziemy przez Turkówke, Lubatowę, Jasionkę, gdzie przejeżdżamy obok Góry Cergowej, Dukle, następnie główną drogą Dukla – Barwinek dojeżdżamy do Trzciany gdzie jest dobrze oznakowany zjazd z głównej drogi do Pustelni. Jedziemy około 1,5 kilometra przez las do dużego parkingu, z którego około 300 metrów pieszo do kaplicy.

Dukla

Dukla to niewielka miejscowość położona w odległości około 20 km od Krosna i jednocześnie około 15 km od granicy ze Słowacją w Barwinku. Mimo niewielkich rozmiarów warto tutaj zatrzymać się na chwilkę. Już przy wjeździe (od strony Krosna) rzuca się w oczy zabytkowy Kościół OO. Bernardynów pod wezwaniem świętego Jana z Dukli. Został on wybudowany w latach 1761-1772. Warte zobaczenia są także niewielki rynek stanowiący centrum miasteczka, Kościół Farny pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny z XVIII wieku, pałac w Dukli w którym mieści się muzeum historyczne. To ostatnie posiada ekspozycje ściśle związane z II wojną światową i bitwom rozegranym w pobliżu miasteczka – szczególnie ciekawą może się okazać wystawa plenerowa ciężkiej broni artyleryjskiej.

Haczów

Wieś położona w dolinie Wisłoka, lokowana przez króla Kazimierza Wielkiego na prawie niemieckim. Większość mieszkańców stanowili przybysze z Niemiec i Śląska. Warto zobaczyć: Modrzewiowy kościółek z przełomu XIV i XV wieku, będący najstarszym, zachowanym zabytkiem drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce, pozostałości zespołu dworskiego, oficynę dworska z końca XVIII wieku oraz kaplicę, obelisk ku czci poległych w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej.

Muzeum-Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Muzeum powstało w 1968 r. z inicjatywy Łemka Teodora Gocza, który w zabytkowej chacie urządził prywatną Izbę Pamiątek Kultury Łemkowskiej. Do dnia dzisiejszego w muzeum zgromadzono liczne pamiątki związane z historią Łemków, w tym zabudowania pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Są to chałupa mieszkalno-gospodarcza z 1860 r. z odtworzoną kancelarią pisarza wiejskiego, w budynku można zobaczyć ocalałe pamiątki sakralne: krzyże żeliwne, szaty liturgiczne, koniusznia (1923), chlewik (1934), dom-świetlica z pamiątkami, spichlerzyk, wiatrak z Wapiennego, kaplica, kuźnia cygańska przeniesiona z Olchowca w 1998 r., żuraw studzienny, kapliczka, pomniki ku czci ofiar Thalerhofu i obozu w Jaworznie. Wewnątrz zabudowań gospodarczych zgromadzona jest bogata ekspozycja: narzędzi i sprzętów gospodarczych, mebli, wyrobów rzemiosła ludowego, sztuki ludowej i stroi. Natomiast w budynku koniuszni urządzona jest wystawa pamiątek z okresu I i II wojny św. – broń, mundury, sprzęt wojskowy. W świetlicy z pamiątkami prezentowana jest sztuka łemkowska.

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu

Widoczne z daleka ruiny zamku rycerskiego Kamieniec położone są na wzgórzu o wysokości 452 m o tej samej nazwie, górującym nad doliną Wisłoka. Zamek Kamieniecki leży dzisiaj na terenie przysiółków należących do Odrzykonia i Korczyny. Należy on najstarszych warowni na terenie Podkarpacia. Dzieje sporów jakie toczyły na zamku dwa zwaśnione rody, posłużyły Aleksandrowi Fredrze do napisania znanej komedii Zemsta. Pretekstem do sporu była – studnia! Znajdowała się ona na dziedzińcu zachodnim i zaopatrywała w wodę oba zamki. Następnie kłótnie objęły także kaplicę, mur graniczny a nawet pola uprawne.

Rezerwat skalny Prządki

Utworzony w lutym 1957 roku dla „…zachowania ze względów naukowych i krajobrazowych grupy skał piaskowcowych wyróżniających się charakterystycznymi formami, wytworzonymi wskutek erozji eolicznej”. Teren rezerwatu w całości leży w gminie Korczyna, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, tuż przy drodze Krosno-Rzeszów. Najwyżej położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. Rezerwat jest położony w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi jedną z największych jego atrakcji. Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych, o wysokości do ponad 20 m. Poszczególne grupy skalne znajdujące się tam są nazywane: „Prządka Matka”, „Prządka Baba”, „Herszt” i „Zbój Madej”.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Siedzibą muzeum jest XVIII-wieczny, murowany dworek wraz z 3 hektarowym parkiem darowany poetce przez naród w 1903 roku z okazji 25-lecia pracy twórczej i użytkowany przez jej rodzinę do 1956 r. Muzeum gromadzi autentyczne obiekty z zakresu literatury Pozytywizmu a także Romantyzmu i Młodej Polski – dzieła sztuki i dziedzin pokrewnych, historii, etnografii oraz niezbędne obiekty do wyposażenia pomieszczeń Dworku, w tym najcenniejsze to: rękopisy utworów Marii Konopnickiej wydane w 1881 pod wspólnym tytułem „Z przeszłości”, autografy i listy poetki, dyplomy, adresy hołdownicze oraz autografy i listy innych pisarzy polskich XIX i XX w. W zabytkowym parku o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych można zobaczyć bogatą roślinność, m.in. wartościowe okazy starodrzewu.