• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

Polityka prywatności i Polityka plików cookies
CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez CRR KRUS z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, ul. ks. Jana Rąba 22.

Informacje ogólne.

Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane przez CRR KRUS z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, ul. ks. Jana Rąba 22, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

Informacje dotyczące :

- Administratora danych osobowych.
- Inspektora ochrony danych.
- Celu przetwarzania.
- Dostępie do danych.
- Okresie przechowywania danych.
- Prawach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych
znajdą Państwo w klauzulach informacyjnych RODO odrębnych dla poszczególnych grup (pacjentów KRUS, pacjentów pełnopłatnych, gości hotelowych, pracowników, kandydatów do pracy , zleceniobiorców, kontrahentów) znajdujących się na stronie internetowej : www.crriwonicz.sanatoria.com.pl w zakładce : Klauzule RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w wskazanych celach.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Państwa dane osobowe nie będą profilowane na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych przez serwis na stronie www.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach rezerwacji
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies” niżej ).
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane w formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu rezerwacji pobytu w CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Polityka plików cookies

Administrator Portalu wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies, czyli ciasteczka, to pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia użytkownika końcowego. Pliki te służą do rozpoznawania, zapamiętywania faktu odwiedzin portalu, do celów statystycznych oraz do technicznego zapewnienia poprawności działania Portalu.

Użytkownicy urządzeń końcowych mogą zablokować możliwość ich zapisywania na użytkowanym przez siebie sprzęcie. W tym celu należy w przeglądarce internetowej wyłączyć opcję pobierania i przechowywania plików typu cookies, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Portalu.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika końcowego, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.