• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju jest zakładem rehabilitacji leczniczej, którego głównym zadaniem jest realizowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Misją Centrum jest dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu rehabilitacji oraz promowanie idei zdrowego i aktywnego trybu życia.

Wizja Centrum: Profesjonalny i przyjazny pacjentom obiekt leczniczy z wykwalifikowaną kadrą i profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym, świadczący usługi rehabilitacyjne na najwyższym poziomie z własnym zapleczem żywieniowym i hotelowym na wysokim poziomie.

Naszym celem strategicznym jest zaspokajanie potrzeb i wymagań osób przebywających w Centrum z jednoczesnym zachowaniem wysokich standardów w zakresie jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa informacji.
Jako podmiot leczniczy przestrzegamy Kodeksu etyki oraz praw pacjenta z poszanowaniem ich wolności i zapewnieniem poufności.

W celu realizacji Polityki ZSZ wyznaczyliśmy następujące cele strategiczne:

 1. stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a przez to podnoszenie satysfakcji pacjentów,
 2. rozwój infrastruktury w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej i organizacyjnej prowadzonej działalności,
 3. utrzymanie wysokiego poziomu jakości oraz bezpieczeństwa żywności w zakresie przygotowywania i serwowania posiłków,
 4. minimalizowanie ryzyk występowania zdarzeń skutkujących naruszeniem poufności, dostępności i integralności posiadanych aktywów informatycznych,
 5. zapewnienie bezpieczeństwa własnych i powierzonych informacji, w tym danych osobowych.

Wszyscy pracownicy Centrum są świadomi swojej roli w ZSZ, zostali zapoznani z wymaganiami systemu i biorą czynny udział w podnoszeniu jakości świadczonych usług, a tym samym w podnoszeniu zadowolenia pacjentów.

Dyrekcja Centrum gwarantuje zaangażowanie i zapewnienie niezbędnych zasobów do utrzymania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001:2015-10
PN-EN ISO 22000:2006
PN-ISO/IEC 27001:2017-06